Rijnlandroute

2015 - heden

De RijnlandRoute is de nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. De weg lost huidige knelpunten op en garandeert de doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk.

 

De Rijnlandroute bevat de eerste boortunnel die conform de Landelijk Tunnel Standaard (LTS) gerealiseerd wordt. Semapro is namens Rijkswaterstaat (RWS) betrokken als Systeemarchitect/ -Integrator binnen het eerste projectonderdeel: de aanleg van de nieuwe N434 en de aanpassing van de A44 en A4.

 

Semapro is onderdeel van het Technisch Team van het project, een samenwerking tussen RWS en Provincie Zuid-Holland.

 

Taken:

 • Opstellen van het contract en doorvoeren van contractwijzigingen.
 • Beoordelen van geldigheidsproducten voor de tunnel technische installaties. Tijdens wat de convergentiefase.
 • Beoordelen van engineeringproducten van opdrachtnemer.
 • Voorbereiden SIT techniek en SIT operationeel.
 • Mede verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van toetsen conform Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB)
 • Presenteren van visie opdrachtgever / afstemmen van oplossingen voor technische problemen, tijdens technische overleggen met de opdrachtnemer.
 • Raadplegen LTR bij vragen of afwijkingen en begeleiden het doorvoeren van veranderingen in het contract.
 • Bewaken van en adviseren over integrale aspecten van de technische installaties.

 

Kijk op www.Rijnlandroute.nl voor meer informatie over dit project.

ZuidasDok

2015 - heden

De A10 Zuid is onderdeel van de hoofdinfrastructuur van de Noordvleugel van de Randstad, vormt een essentiële schakel in de ring rond Amsterdam en dient als doorgaande verbinding. Tegelijkertijd is de A10 Zuid cruciaal voor de aansluiting op het stedelijk wegennet en de bereikbaarheid van de Zuidas als woon-, werk, kennis- en voorzieningengebied. Zuidasdok is een project van Rijkswaterstaat, ProRail en Amsterdam om de Amsterdamse Zuidas en het noordelijke deel van de Randstad bereikbaar en leefbaar te houden.

 

Semapro is namens Rijkswaterstaat (RWS) betrokken als Systeemarchitect/ -Integrator.

 

Taken:

 • Opstellen van het contract en doorvoeren van contractwijzigingen.
 • Beoordelen van geldigheidsproducten voor de tunnel technische installaties. Tijdens wat de convergentiefase.
 • Beoordelen van engineeringproducten van opdrachtnemer.
 • Begeleiden opdrachtnemer en opdrachtgever bij gebruik en invoering van MBSE.
 • Mede verantwoordelijk voor het opstellen en uitvoeren van toetsen conform Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB)
 • Presenteren van visie opdrachtgever / afstemmen van oplossingen voor technische problemen, tijdens technische overleggen met de opdrachtnemer.
 • Raadplegen LTR bij vragen of afwijkingen en begeleiden het doorvoeren van veranderingen in het contract.
 • Bewaken van en adviseren over integrale aspecten van de technische installaties.

 

Kijk op www.zuidasdok.nl voor meer informatie over dit project.

Protix - SE assessment

2016

Protix Biosystems BV ontwikkelt duurzame proteïnen van hoge kwaliteit die dienen als alternatief voor vismeel en andere voedingssupplementen.

 

Activiteiten:

 • Audit uitvoeren op de Systems Engineering processen
 • Adviseren op welke gebieden de start-up het beste zijn schaarse tijd kon richten om klaar te zijn voor het opschalen van R&D en systeemontwikkeling.

Semapro | Kerkweg 126b | 2985 AW | Ridderkerk | KvK 64856921 | BTW-id NL 00 209 3139 B95